PZO

08 wrzesień 2023

Edukacja wczesnoszkolna

Przedmiotowe zasady oceniania w klasach I-III - pobierz dokument

Klasy IV-VIII

Przedmiotowe zasady oceniania z historii - pobierz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania z geografii- pobierz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego - pobierz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania z religii- pobierz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania z widzy o społeczeństwie- pobierz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania z języków obcych- pobierz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii- pobierz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii- pobierz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki- pobierz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki- pobierz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa- pobierz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki - pobierz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki- pobierz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki- pobierz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego- pobierz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki- pobierz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody- pobierz dokument