Kadra pedagogiczna

01 wrzesień 2023

Nauczyciele Szkoły Podstawowej

w Psarach

JĘZYK POLSKI

mgr Maria Olszewska - wychowawca klasy V i VI

MATEMATYKA

mgr Monika Wylon -wychowawca klasy IV

FIZYKA

mgr Agnieszka Marekwia-Wójcik

CHEMIA

mgr Adrianna Langier - Kopecka 

GEOGRAFIA

mgr Agnieszka Gawron

BIOLOGIA

mgr Dorota Laskowska 

HISTORIA

mgr Andrzej Olszewski

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Grażyna Kruczek - wychowawca klasy VII

mgr Magdalena Knapik

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Mariola Studniarz

ZAJĘCIA TECHNICZNE

mgr Magdalena Trzcionka

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Kinga Ćwintal

mgr Jacek Grzywnowicz

mgr Andrzej Olszewski

INFORMATYKA

mgr Wojciech Leśniak

PLASTYKA

mgr Magdalena Trzcionka

RELIGIA

Ks. Mariusz  Dydak

MUZYKA

mgr Anna Bogacka

ZAJĘCIA ZAWODOZNAWCZE

mgr Maria Olszewska

ETYKA

mgr Ewelina Kotuła

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Beata Skórka - wychowawca klasy I A 

mgr Sylwia Kozieł -wychowawca klasy I B

mgr Justyna Dyba-Kędzior - wychowawca klasy II

mgr Barbara Grabowska wychowawca klasy III A

mgr  Małgorzata Garbalska - wychowawca klasy III B

PEDAGOG

mgr Aleksandra Flak

PSYCHOLOG

mgr Magdalena Kukuła

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Małgorzata Garbalska