Szkoła Podstawowa realizuje projekt „Rozwińmy skrzydła”

29 październik 2018

Szkoła Podstawowa realizuje projekt „Rozwińmy skrzydła” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

logoS

 

Rozwińmy skrzydła” w Szkole Podstawowej w Psarach

Projekt skierowany jest zarówno do osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które wymagają indywidualizacji w nauce i bezpośredniego wsparcia, jak i uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy chętnie rozwijają swoje zainteresowania.

 

Z pozyskanego dofinansowania skorzystają dzieci i młodzież, którzy uczęszczają do I i VII klasy szkoły podstawowej oraz II i III klasy gimnazjum.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań i kompetencji oraz łagodzenie trudności w nauce poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Rozwińmy skrzydła” umożliwi prowadzenie m.in. zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych i psychologicznych. Odbywać się będą również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: czytania i pisania, matematyki i j. angielskiego oraz warsztaty: matematyczno-przyrodnicze, z informatyki z elementami robotyki, j. angielskiego i edukacyjno-wyjazdowe. Projekt umożliwi poszerzanie swojej wiedzy i podnoszenie kompetencji zawodowych przez nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć indywidualnych z uczniami posiadającymi specjalne potrzeby oraz w zakresie stosowanych metod wychowawczo-rozwojowych. Pozyskane środki pozwolą także na zakup materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane podczas zajęć z uczniami.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Jego wartość wynosi 293 316,88 zł, z czego aż 263 985,19 zł stanowi pozyskana przez psarski samorząd dotacja.