Instytucje wpierające

POMOCY UDZIELAJĄ:

 

    Telefon zaufania:

https://116111.pl/

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Będzinie

Będzin, ul.11 Listopada 5

tel. 32 2674401    

ppp.bedzin.pl

 

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie

Będzin, ul.Krasickiego 17

tel. 32 2674352 

 

Sąd Rejonowy w Będzinie –Kuratorzy sądowi ds. nieletnich

Będzin, ul. Królowej Jadwigi 2

Kierownik: Aleksandra Plak

32 3688117

Godz.przyjęć pon.11.00-17.00,

                    Wt., czw. 7.30-15.30

Sekretariat: pon-pt. 7.30-15.30

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach

tel. 32 2672262

http://www.ops.psary.pl/

 

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

tel. 32 3680200

http://bedzin.slaska.policja.gov.pl/