"Oddech jest super, jest moja siłą"

24 marzec 2024

W kończącym się tygodniu nasza społeczność szkolna brała udział w aukcji w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Uważności. Codziennie o wyznaczonej godzinie uczyliśmy się bycia tu i teraz- ćwiczyliśmy naszą uważność. Brak klasówek, sprawdzianów, odpytywania czy zadań domowych dodatkowo pozwolił na pełniejszą świadomość bycia tu i teraz oraz zmniejszył poziom stresu. Bycie uważnym, świadome oddychanie, uruchomienie naszych zmysłów - tego staraliśmy się nauczyć.
" Oddech jest super, bo daje spokój"