Podsumowanie Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

17 styczeń 2024

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbył się w 17 listopada 2023 roku. Właśnie otrzymaliśmy podziękowania od Organizatora Głównego.

Dziękujemy również uczniom za zaanagażowanie.