Zakończenie projektu KA 229 „ Open mind, skillful hands”

21 grudzień 2023

Z przyjemnością informujemy, że projekt KA 229 „ Open mind, skillful hands”, który zakończyliśmy w tym roku został bardzo dobrze oceniony przez ekspertów Agencji Narodowej programu Erasmus+. Został uznany za przykład dobrej praktyki i może służyć innym organizacjom jako ́źródło inspiracji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu, nauczycielom i rodzicom za wspólna owocną pracę oraz naszej władzom gminy za wsparcie.