Nauczyciele z SP Psary na job shadowing w Hiszpanii w ramach Projektu Erasmus+

27 styczeń 2020

W dniach 20-24. stycznia 2020 r. czworo nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Psarach: mgr Katarzyna Baca, mgr Krzysztof Kopka, mgr Monika Wylon oraz mgr Beata Skórka uczestniczyło w job shadowing w partnerskiej szkole podstawowej CEIP San Bartolome w mieście Orihuela, w Hiszpanii.

Obserwowaliśmy codzienną pracę nauczycieli, dyrektora i uczniów w małej wiejskiej szkole, która jest sławna w całej Europie z innowacyjnych metod nauczania: Cooperative Learning oraz Project Based Learning. Społeczność tej szkoły udowodniła, że w szkole publicznej jest możliwe dostosowanie metod nauczania do XXI wieku, kształtujące u uczniów krytyczne myślenie, współpracę, odpowiedzialność za proces uczenia się, organizację pracy. Absolwenci tej szkoły są bardzo chwaleni w szkołach średnich, wyróżniają się bowiem na wielu polach. Umieją efektywnie współpracować z innymi oraz pracować indywidualnie, wykorzystywać efektywnie nowoczesne technologie ICT, przetwarzać informacje, nie mają problemów z wystąpieniami publicznymi, mówią płynnie w języku angielskim. Uczniowie opanowują wiedzę bez podręczników, realizując interdyscyplinarne projekty i pokonując wyzwania. Są zmotywowani. Chcą się uczyć. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że mogliśmy to

wszystko zobaczyć na własne oczy i uczyć się od najlepszych. Dodało nam to nadziei i skrzydeł. Pomogło lepiej zrozumieć teorię poznaną podczas szkoleń, skonkretyzować wizję naszej szkoły i pracy na kolejne lata.