Polsko – rosyjskie warsztaty wymiany młodzieży 2019

 

Niemal 120 młodych ludzi w wieku 13-26 lat wraz z opiekunami z całej Polski i Rosji przyjechało do Warszawy, by od czwartku 31 stycznia do 3 lutego wspólnie w mieszanych zespołach polsko-rosyjskich poprzez gry i zabawy uczyć się współpracy, rozwiązywać problemy i przełamywać stereotypy.

Gra miejska, ćwiczenia interaktywne, gry symulacyjne, szkolenie dla nauczycieli z technik edukacji nieformalnej to tylko niektóre z punktów programu warsztatów przygotowanych  przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dla dzieci i młodzieży z całej Polski i Rosji – od Gorlic po Wejherowo, przez Opole, Poznań, Legnicę, Brzuśnik, Lublin, Miłaków, Rozdrażewo, Bydgoszcz, Psary, Dąbrowę Górniczą i w Rosji:  od Kaliningradu, Petersburga, Moskwy, Jarosławia po Samarę i Krasnodar. Do udziału w projekcie została zaproszona młodzież oraz opiekunowie reprezentujący 18 podmiotów biorących udział w programie „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży” (PRWM).

Wśród zaproszonych była także 3-osobowa delegacja uczniów naszej szkoły wraz dyrektorem szkoły. Nowoczesne gry symulacyjne (Webmaster i Tree of Life) pomagały przełamywać stereotypy, wspólnie szukać wyjścia z trudnych sytuacji i osiągnąć porozumienie pomimo barier językowych oraz różnic kulturowych i wiekowych. Nie tylko młodzież, ale i dorośli – opiekunowie uczestniczyli w ćwiczeniach. Gra miejska rozegrana na ulicach Śródmieścia pozwoliła cofnąć się w czasie i wcielić w postaci sprzed stu lat, by odnaleźć ślady Warszawy, która odeszła wraz z wybuchem wojny. W trakcie warsztatów nauczyciele z Polski i Rosji zostali też wyposażeni w niezbędne umiejętności i praktyczne narzędzia pozwalające przeprowadzić kolejne projekty wymiany młodzieży w sposób jak najbardziej efektywny.

Czas upłynął we wspaniałej atmosferze przyjaźni, zabawy i nauki.

Partnerskie współdziałanie, edukacja poprzez zabawę i dostrzeżenie siły płynącej z różnorodności to cele, które stawiamy sobie podczas warsztatów młodzieży – powiedział dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor CPRDiP. – Nasze Centrum już od 7 lat inicjuje i wspiera działania na rzecz dialogu pomiędzy Polakami i Rosjanami, szczególny nacisk kładąc na wymianę młodzieży, która jest według nas bardzo ważnym instrumentem przeciwdziałania stereotypom obciążającym stosunki między sąsiadami.

Uczniowie naszej szkoły korzystając z dofinansowania z CPRDiP w Warszawie już trzykrotnie brali udział w polsko-rosyjskiej wymianie młodzieży.

 

Zapraszamy do galerii

Warszaty młodzieży-film