LISTA NAUCZYCIELI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU "SZKOŁA OTWARTA NA ZMIANY"

 

LISTA NAUCZYCIELI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU ERASMUS+ 

Projekt p.t. „Szkoła otwarta na zmiany.”

Numer projektu: 2018-1-PL01-KA101-048399

 

Termin: 01.06.2018 - 31.05.2020

 

Projekt przewiduje 18  mobilności, w tym 14 szkoleń :

 • Dwa szkolenia metodyczne:
 1. Early Language Learning  (Alpha School Malta)- Anna Matusik,nauczyciel języka angielskeigo
 2. Learning To Learn (Richard Language College, Bournemouth , szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego, którzy uczą dzieci w wieku od 4 lat , skupiające się na doskonaleniu kompetencji językowych, zapoznanie się z najnowszymi metodami i technikami nauczania j. ang. w edukacji wczesnoszkolnej oraz na technikach ułatwiających uczenie się oraz zwiększanie motywacji uczniów do nauki oraz ich niezależności w procesie edukacyjnym –nauczycieli j. angielskiego oraz koordynator projektu  Katarzyna Baca
 • Pięć szkoleń umożliwiających rozwój zawodowy, kontynuowanie edukacji europejskiej, wykorzystanie i doskonalenie nabytych w poprzednim projekcie tego typu kompetencji językowych do polepszenia własnego warsztatu pracy, poprzez poznanie innowacji:
 1. Teaching Critical Thinking  To Young Learners dla nauczyciela historii i WOSu -2 tyg. (poznanie narzędzi niezbędnych do zaangażowania  i zachęcenia ucznia do przejęcia inicjatywy poznawczej poprzez rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, przygotowanie do programu TOC dla Edukacji) – nauczyciel języka angielskiego oraz rosyjskiego, wychowawca (Grażyna Kruczek)
 2. Bi-component Junior dla n. geografii (Agata Jagodzik), nauczyciela historii i wychowania fizycznego (Andrzej Olszewski)- 2 tyg. (zdobycie strategii pomagających młodym ludziom być bardziej efektywnymi uczniami, doskonalenie własnego warsztau pracy w oparciu o praktykę w szkole bryt.)
 3. Project Based Learning in the Classroom: Setup, Integration and Reflection- 6 dni, dla nauczyciela matematyki i informatyki (nauczyciel zacznie pracę w innej placówce)(uzyskanie nowych doświadczeń i kwalifikacji zawodowych, dzięki poznaniu i wdrożeniu w placówce nowych zintegrowanych narzędzi nauczania opartych na pracy metodą PBL) – nauczyciel historii Krzysztof Kopka
 4. Creative Teaching in Secondary CLIL Classroom- 2 tyg. dla nauczyciela plastyki (dalszy rozwój kompetencji nauczyciela pracującego z wykorzystaniem CLIL) Magdalena Trzcionka
 5. Bi-Component Junior z elementami School Management Coursedla dyrektora (Ewa Wawrzak)i wice dyrektora placówki (Maria Olszewska), który jest również nauczycielem języka polskiego- 2 tyg. (lepsze kompetencje przywódcze w zakresie zarządzania szkołą i współpracąmiędzynarodową, wymiana doświadczeń kierowniczych i pedagogicznych, nowe strategie, umiejętności i działania edukacyjne i międzyprzedmiotowe, zwiększenie wiedzy o programach nauczania, poprawienie płynności językowej)

Ponadto (podniesienie kompetencji zawodowych poprzez możliwość korzystania z międzynarodowych szkoleń specjalistycznych,  aktywne włączenie się we współpracę międzynarodową):

 • Intensive GE dla 5 nauczycieli ze znajomością jęz. angielskiego A.2:
 1. jęz. polskiego (przeniesienie do innej szkoły) – n. j. niemieckiego Marzena Halemba
 2. chemii (przeniesienie do innej szkoły) - nauczyciel matematyki Monika Wylon
 3. edukacji wczesnoszkolnej, Agnieszka barańska-Białas
 4. biologii Dorota Laskowska
 5. edukacji wczesnoszkolnej (nowe kwalifikacje zawodowe) – Beata Skórka
 • Job shadowingw szkole hiszpańskiej dla 4 osób: dyrektora Ewa Wawrzakoraz przedstawiciela zespołu humanistycznego (Krzysztof Kopka), nauk ścisłych (Monika Wylon) i jęz. obcych Katarzyna Baca (obserwacja pedagogiczna i wymiana doświadczeń na temat emocjonalnego i poznawczego funkcjonowania dzieci w wieku od 4 lat wzwyż oraz wykorzystanie tej wiedzy w kontakcie z dzieckiem, w diagnozie i codziennej praktyce, poznanie jak w codziennej praktyce szkolnej działa PBL i jak z sukcesem można prowadzić zajęcia bezpodręcznikowo).