Projekt "LIKE the naturE – tRAdition – Sport – MUSic!"

Końcowe zadania projektu

Każdy uczeń uczestniczący w mobilności przygotował swoje wspomnienie o pobycie w kraju, który odwiedził. Te indywidualne przemyślenia, wrażenia i doświadczenia złożyły się na wspólną publikację wszystkich uczestników z sześciu krajów.

Dokonaliśmy ewaluacji projektu wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Podsumowaliśmy dwa lata wspólnej pracy i z satysfakcją możemy Cieszyc się jej rezultatami.

Follow-up

Projekt był okazją do nawiązania przyjaźni nie tylko pomiędzy uczniami, czy nauczycielami z partnerskich szkół, ale również pomiędzy niektórymi rodzinami , które w czasie wakacji wzajemnie się odwiedziły!

 

Bardzo dobra współpraca nauczycieli zaangażowanych w projekt zaowocowała przygotowaniem nowej oferty działań dla uczniów szkół z Polski, Węgier, Rumunii, Estonii, Włoch i Turcji. Nowy dwuleteni projekt ruszy już od 1 września 2019 roku.