Projekt "LIKE the naturE – tRAdition – Sport – MUSic!"

Wizyta w Şcoala Gimnazială I.G. Duca Petroşani, Hunedoara, Rumunia;  11-16 .03. 2019

W mobilności w Rumunii uczestniczyły 3 uczennice i 2 nauczycieli naszej szkoły. Spotkanie odbyło się w  Școala Gimnazială I.G.DUCA w połowie marca 2019 roku. Jego głównym celem było omówienie dotychczasowych działań w ramach projektu i realizacja bieżących zadań.

 Podczas wizyty w obu częściach zespołu szkolnego Școala Gimnazială I.G.DUCA uczestnicy mieli okazję poznać rumuński system edukacji oraz obserwować serię ciekawych zajęć przeprowadzanych w Szkolnym Tygodniu Projektów i Warsztatów. Były to różnorodne zajęcia zintegrowane z rumuńskim programem nauczania i nauczaniem interdyscyplinarnym-zajęcia warsztatowe, sportowe, muzyczne, rękodzieła artystycznego, kulinarne i inne.

Wszystkie szkoły zaprezentowały wyniki pracy grup roboczych ostatnie zadania projektowe- prezentacje i filmy na temat „Czas wolny naszych rodziców i dziadków” oraz „Kompozytor z naszego kraju”.

Omówione zostały również sposoby realizacji wiosennych zadań oraz zaplanowane formy końcowej ewaluacji projektu.

Jak podczas każdej wizyty uczestnicy zostali przyjęci przez gospodarza miasta- burmistrza Petrosani i spotkali się z przedstawicielami lokalnej prasy.  

Podczas wizyty uczestnicy dowiedzieli się wiele o historii Rumunii, odwiedzili miejsca ważne dla rumuńskiej historii (Deva Fortress i Hunedoara Castle) a także uniwersytet, gdzie uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych i oglądali wystawę „Dinossaur”. Podziwiali piękno rumuńskiej przyrody ( Rusu, Straja- Karpaty), uczestniczyli w pokazach i lekcji rumuńskiej muzyki i tańca w Școala Gimnazială I.G.DUCA Petroșani, byli gośćmi tradycyjnego dla szkoły pokazu - „Boboceilor” – konkursu talentów muzycznych.

Spotkanie było bezcennym doświadczeniem w zakresie wymiany kulturalnej i pracy grupowej w różnych obszarach. Uczniowie brali udział w Szkolnym Dniu Sportu ERASMUS + Childhood Cup, podczas którego wszyscy uczestnicy mogli wykazać się i tym samym uzyskać dyplom i medal. Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyła uroczysta ceremonia i prezentacja flag narodowych jak na prawdziwych zawodach sportowych.

Wszyscy mogli goście mieli okazję skosztować pysznych dań kuchni rumuńskiej. Otrzymali wiele drobnych prezentów wykonanych samodzielnie przez uczniów na lekcjach i zajęciach artystycznych- obrazki, wyklejanki, wycinanki, koraliki itp.

Podczas całej wizyty mogliśmy zaobserwować duże zaangażowanie i życzliwość całego personelu szkolnego i rodziców.