ZEBRANIA Z RODZICAMI

08 wrzesień 2023

Spotkania z rodzicami

  • Pierwsze spotkanie z rodzicami uczniów
  • Wywiadówki śródroczne

 

 

  • Wywiadówka podsumowująca I półrocze:

           Do 16  września 2023r.

  (I półrocze)  do 17 XI 2023r.

(II półrocze) do 19 IV 2024r.

          22 lub 23 I 2024r.

Wybory Rad Oddziałowych i Prezydium Rady Rodziców

Do  30 września 2023 r. (na pierwszym zebraniu)

Uchwalenie przez Radę Rodziców, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, programu profilaktyczno-wychowawczego

 

Do 30 września 2023r.