Zgodnie z zamieszczonym kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych odbędzie się w poniedziałek 4 września 2017 r. o godzinie 900.