Adres:
Szkoła Podstawowa w Psarach
ul. Szkolna 32
42-512 Psary
tel./faks: 32 267 21 42
e-mail: sekretariat@sp.psary.pl

Dyrektor szkoły: mgr inż. Ewa Wawrzak

Sekretariat: referent p. Jadwiga Niedbała
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 - 15:00

Konto Rady Rodziców
03 8438 0001 0002 0301 2036 0001