Otrzymaliśmy certyfikat „Zaczytana szkoła”

15 marzec 2022

Czytanie wpływa na rozwój kompetencji językowych i wyobraźnię, poprawia koncentrację, uczy myślenia i rozwiązywania problemów. To także świetny sposób na budowanie relacji, bo wspólna lektura zbliża i pozwala zbudować bliskie więzi. I właśnie w naszej szkole postanowiliśmy, że poszukamy sposobu, który zachęciłby naszych uczniów do sięgania po lekturę. Nauczyciele klas młodszych kształtują u uczniów nawyk czytania metodą bostońską oraz zachęcają najmłodszych do udziału w projektach czytelniczych. Uczniowie po raz trzeci uczestniczą w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki”. Uczniowie w ramach innowacji zrealizowali już MODUŁ I „Podróże małe i duże” i otrzymali potwierdzenia za zrealizowanie zadań tegorocznej edycji projektu.

We wrześniu 2021 roku nasza szkoła przystąpiła również do XLI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół pod nazwą „Zaczytana szkoła” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu było rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Konkurs trwał od 15 września 2021 r. do 15 lutego 2022 r. W tym czasie należało wykonać określone regulaminem zadania, których wykonanie było oceniane przez jury organizatora konkursu.

W jego ramach przeprowadzone zostały m.in.  szkolne konkursy – plastyczny dla uczniów klas I-III na wykonanie oryginalnej ilustracji do dowolnej, ulubionej książki wybranego autora oraz na napisanie recenzji ulubionej książki dla uczniów klas starszych. Uczniowie poznali także etapy powstania komiksu oraz najbardziej znane i lubiane serie komiksów, począwszy od najstarszych, aż po współczesne wydania. Dzieci miały okazję dostrzec najbardziej charakterystyczne elementy oraz zapoznać się z szatą graficzną tej formy wypowiedzi. Następnie stworzyły  komiksy według własnych scenariuszy i pomysłów: narysowały relacje bohatera z jego towarzyszami, zaplanowały planszę i dymki z wypowiedziami bohaterów. Wcieliły się w role scenarzystów, kolorystów, rysowników i redaktorów.

Uczniowie korzystając m.in. z informacji drukowanych oraz multimedialnych, poznali również zagadnienia związane z książką i biblioteką, a także z zawodem pisarza, drukarza, bibliotekarza i księgarza. Okazję poznawania trudów pracy pisarza uczniowie mieli podczas spotkania autorskiego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach z pisarzem – panem Marcinem Koziołem. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach powstania papieru i sztuki kaligrafii, poznali historię piśmiennictwa i przekonali się o tym, jak ważną rolę, nawet w dobie Internetu, odgrywa papier, mieli możliwość samodzielne czerpać papier z oryginalnej dębowej kadzi. Następnie odciskali arkusze papieru w zabytkowej prasie. Uczyli się barwić papier techniką japońską, samodzielnie wykonywali lakowe pieczęcie i poznali sztukę pisania gęsim piórem. Ciekawe zajęcia i wesoła atmosfera sprawiły, że z pewnością był to czas przyjemnej nauki i twórczej zabawy. Uczniowie uczestniczyli ponadto w lekcjach bibliotecznych w szkolnej bibliotece.

Warunkiem uzyskania tytułu dla szkoły był również udział w kursie dla nauczycieli pt. „Rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” przeprowadzonym w formie e-learning przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie w wymiarze 35 godzin.

Wszystkie nasze działania i przedsięwzięcia zostały ocenione przez jury Ogólnopolskiego konkursu „Zaczytana szkoła” na maksymalną ilość punktów, tj. 100. Zostaliśmy nagrodzeni certyfikatem potwierdzającym wysoką jakość pracy dydaktycznej naszej szkoły. Cel został osiągnięty - jesteśmy w gronie nielicznych szkół w Polsce, które mogą poszczycić się honorowym tytułem i certyfikatem ZACZYTANA SZKOŁA.