20LAT NA EUROPEJSKEJ DRODZE

18 styczeń 2021

W naszej dwudziestoletniej działalności na rzecz edukacji europejskiej stawialiśmy sobie cele, które były motorem działań wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły i przygotowywały uczniów do zmian społecznych zachodzących w Europie.

W 2000 roku powstał w ówczesnym Gimnazjum Klub Europejski, który promował ideę integracji, organizował debaty, prawybory, akcje informacyjne, czy spotkania z politykami. Jego członkowie wraz z opiekunami uczestniczyli w warszawskich Paradach Schumana, świętowali wejście Polski do UE 1 maja 2004 w Brukseli.

Już w 2001 roku rozpoczęliśmy pierwszy projekt programu Socrates, potem kolejne projekty programu Comenius (programów poprzedzających obecny program Erasmus+). Wielu naszych uczniów wzięło udział w wymianach młodzieżowych organizowanych w ramach tych programów i wymian bilateralnych ( PNWM, PRWM, „ Młodzież”).  Byliśmy ambasadorami naszego kraju, naszej gminy, polskiej kultury dla wielu gości, którzy odwiedzili naszą szkołę i promowaliśmy nasze tradycje i wartości za granicą.

Nie wszystkie cele, które stawialiśmy sobie na początku działalności straciły swa aktualność. Większość towarzyszy nam w kolejnych realizowanych projektach unijnych.

W dalszym ciągu pomagamy naszym uczniom poznawać dziedzictwo kulturowe Europy, rozwijać świadomość obywatelską, wzbogacając przy tym ich i swoja wiedzę o nauczaniu i uczeniu  się z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod.

Obecnie szkoła jest zaangażowana w realizację trzech projektów Akcji KA 229 programu Erasmus+.

W najnowszym projekcie, który rozpoczął się 1 października 2020 kładziemy nacisk na etos pracy i współpracy, kreatywność i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz krytycznego myślenia.

Projekt nosi tytuł „ Otwarty umysł, zręczne ręce”. Jesteśmy jego koordynatorem i współpracujemy ze szkołami:  

- 2 Circolo Didattico Cavour Marsala, Włochy

-3rd Elementary School of Eleftheria-Kordelio, Thessaloniki, Grecja

-Kartal Bilim ve Sanat Merkezi, Istanbul, Turcja

-EB1/PE de São Roque, Funchal, Portugalia

-Colegio Séneca S.C.A, Cordoba, Hiszpania

Trwają jeszcze projekty, które zostały rozpoczęte w poprzednich latach „ STEAM” i „Promatheus”.