ZEBRANIA Z RODZICAMI

08 wrzesień 2021

Spotkania z rodzicami

  • Pierwsze spotkanie z rodzicami uczniów

·         Wywiadówki śródroczne

  • Wywiadówka podsumowująca I półrocze:

             Do 10  września 2021r.

 

 (I półrocze)  do 16 XI 2021r.

(II półrocze) do 19 IV 2022r.

17 I 2022r.

Wybory Rad Oddziałowych i Prezydium Rady Rodziców

Do  30 września 2021 r. (na pierwszym zebraniu)

Uchwalenie przez Radę Rodziców, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, programu profilaktyczno-wychowawczego

 

Do 30 września 2021