Światowy Dzień Ochrony Środowiska

10 czerwiec 2022
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym konkursie ekologicznym  organizowanym  w ramach obchodów  Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
Uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym.
Zadaniem uczestników było  pokazanie piękna otaczającej ich przyrody, propagowanie walorów przyrodniczych miejsc ich zamieszkania .
Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni, rozwijanie zamiłowań i zainteresowań plastycznych i przyrodniczych.
Odbył się także Quiz -Dzień Ochrony Środowiska na  platformie Kahoot.