POWRÓT ERASMUS+

27 październik 2021

POWRÓT ERASMUS+ PO COVIDOWEJ PRZERWIE

Pierwsze krótkoterminowe spotkanie poświęcone uczeniu się i nauczaniu w ramach projektu „Otwarte umysły, zręczne ręce” odbyło się w dniach 18-23 października 2021 r. w Zespole-Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Psarach. Odbywało się ono pod hasłem: „Tradycja w rękach dzieci”.

Mimo, że delegacje partnerskie z Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Włoch 10 nauczycieli i 21 uczniów) były zakwaterowane w hotelu to uczniowie mogli spędzić dwa wieczory w rodzinach polskich uczestników. Wspólny czas spędzony był nie tylko na zaplanowanym szyciu zabawki i rodzinnym gotowaniu, gdyż rodziny przygotowały dla swoich gości wiele dodatkowych atrakcji.

Działania związane z mobilnością na terenie ZSP nr 3 w Psarach rozpoczęły się od spotkania gości ze społecznością szkolną oraz występu uczniów, którzy przygotowali na tę okazję specjalny taniec z flagami krajów projektu. Po przedstawieniu planu wymiany i omówieniu zadań spotkania goście zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły, warunkami, wyposażeniem, otoczeniem szkoły oraz informacjami o zmianach w polskim systemie oświaty. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, zajęciach typu team-building i warsztatach grupowych prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych stymulujących pomocy dydaktycznych. Zastosowane metody aktywne i zabawy edukacyjne zaowocowały w krótkim czasie stworzeniem przyjaznej atmosfery wśród uczniów. W czasie wymiany odbyły się warsztaty Maths@Arts, kodowania, ceramiki i Kids Kitchen, uczniowie brali udział w zajęciach z języka polskiego, muzyki, tańca i sportu, w zajęciach eduktreatywnych oraz zabawach na Magicznym Dywanie. W Osikowej Dolinie mieli okazję stworzyć swoje własne ozdoby z osikowych wiórków, a w Muzeum Śląskim w Katowicach oraz Pałacu Zagłębia i Zamku w Będzinie poznać historię i sztukę Śląska i Zagłębia.

Nauczyciele omówili wszystkie bieżące zagadnienia i sprawy związane z wdrażaniem, ewaluacją i upowszechnianiem wyników projektów. Przeanalizowali obecną sytuację, opierając się na wytycznych WHO, krajowych agencjach i ministerstwach edukacji, omówili warianty rozwiązań kryzysowych dotyczących terminów kolejnych mobilności

Nauczyciele szkół partnerskich zostali zaproszeni na krótkie spotkanie z Wójtem Gminy Psary do Urzędu Gminy oraz odwiedzili przedszkole w Psarach, by wspólnie pobawić się z najmłodszymi przedstawicielami ZSP nr 3.

Nauczyciele szkoły w Psarach podzielili się dobrymi praktykami i doświadczeniami zdobytymi podczas międzynarodowych szkoleń Akcji KA 1 Erasmus+ oraz wynikami drugiego projektu STEAM realizowanego przez szkołę.