Zakończenie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego

23 czerwiec 2020

Informujemy, że 22 czerwca 2020r. odbyło się walne zebranie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimnazjum Psary", na którym uchwalono zakończenie działalności i likwidację UKS.

Instytucje i osoby, które maja jakiekolwiek roszczenia do w/w podmiotu mogą zgłaszać się do sekretariatu szkoły w terminie do dwóch tygodni od momentu ukazania się infformacji.

Zarząd UKS