eTwinning

30 wrzesień 2019

Young words: be kind be fair

                

Od 1 października 2019 rusza nowy projekt eTwinningu dla klas młodszych 1-3.  Realizowany będzie we współpracy  ze szkołami z Portugalii, Włoch, Bośni i Hercegowiny, Litwy, Serbii i Grecji.

Projekt ma na celu pomoc uczniom w odkryciu sztuki pozytywnej komunikacji, zachęcić do zastanawiania się nad znaczeniem używanych słów i wagi oraz ich znaczeniem we wzajemnych relacjach.

Współpraca i wymiana materiałów realizowana będzie przez wiele kanałów komunikacyjnych (wymiana pocztówek / pocztówek, korespondencji, czatu wideo, debaty, forów, czatów, itp).  Ma ona celu uświadomienie uczniom, jak ważne jest budowanie pozytywnych relacji zarówno w rzeczywistym, jak i wirtualnym świecie, by był on  wolny od werbalnych i dyskryminujących form przemocy,  opartym na różnorodności poglądów, wymianie pomysłów i opinii  oraz na rzetelnych i szczerych argumentach.