Organizacja roku

30 wrzesień 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.

Szkolne konkursy przedmiotowe

listopad/grudzień

Zimowa przerwa świąteczna

22  grudnia 2019 r.- 1 stycznia 2020r.

Zakończenie I semsetru

10 stycznia 2020r.

Ferie zimowe

13 stycznia- 26 stycznia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9-14  kwietnia 2020r.

Egzamin ósmoklasisty

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego (język angielski)

21 kwietnia 2020r.

22 kwietnia 2020r.

23 kwietnia 2020 r.

Składanie opinii dotyczących przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na specjalnych warunkach

do 15 października 2019 r.

 

Próbne egzaminy


luty  2020

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: (propozycja)

12 listopada 2019

20 grudnia 2019

21-23 kwietnia 2020

29 maja 2020 (Piknik Rodzinny)

1 czerwca 2020 Dzień Dziecka

12 czerwca 2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Egzaminy poprawkowe

w ostatnim tygodniu wakacji