KALENDARZ WYDARZEŃ

30 wrzesień 2019

MIESIĄC

RODZAJ IMPREZY

 

TERMIN

WRZESIEŃ

1. Rozpoczęcie roku szkolnego

2. Dzień Kropki The Dot Day

2.Wybory do Samorządu Szkolnego

1.   Dzień języków obcych

2.                 4. Klasowy Dzień Chłopaka

2 IX

17IX

do 30 IX

26  IX

30 IX

PAŹDZIERNIK

-       Dzień Tabliczki Mnożenia

-       Tydzień kodowania

-         Dzień Uśmiechu

-       Dzień Komisji Edukacji Narodowej

-       Pasowanie na ucznia klas pierwszych

-       Tydzień w wolontariuszami z  AIESEC

4 X

5-20 X

7 X

14 X

17 X

14-20X 

LISTOPAD

1.Dzień Kultury Polskiej i Języka Polskiego

2. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia

3. Święto Niepodległości, Dzień Patrona

4. Konkursy przedmiotowe

5. Światowy Dzień Życzliwości  i Pozdrowień

6.Dzień pluszowego misia

7. Dzień z wolontariuszem AIESEC

8. Klasowe Andrzejki

5 XI

8  XI

12 XI

zg.z terminarzem

21 XI

25.XI

26 XI

30XI

GRUDZIEŃ

1.Klasowe mikołajki

2. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i Dzień Ochrony Praw Dziecka

3. Wigilia szkolna

6 XII

10 XII

20  XII

STYCZEŃ

1.     Bal karnawałowy

   dla klasy I,II,III

2. Dzień Babci i Dzień Dziadka

3. 2. Egzaminy próbne kl. VIII

10.01

22 I

LUTY

-                  Dzień Pozytywnego Myślenia

-                  Dzień kota, Dzień Praw Zwierząt

02 II

17 II

MARZEC

 1. Przyjazd  gości program  Erasmus+

2.Dzień Kobiet

3.Dzień liczby Pi

4.Zielony Dzień, Dzień Wody

5. Dzień Teatru

6.Rekolekcje

 6-11 III

8 III

14 III

21 III

27 III

30,31.03-1.04

KWIECIEŃ

1.Światowy dzień książek i praw autorskich

2.Egzaminy ósmoklasisty

3. Dzień Muzyki, Śpiewu i Tańca

4. Dzień Marchewki (kl. I-III)

20  IV

21-23 IV

28 IV

29 IV

MAJ

1. Dzień Flagi

i  Święto Konstytucji 3 Maja

2. Dzień otwarty dla przyszłej kl.I

3. Piknik rodzinny, Dzień Matki i Ojca

4. STOP agresji i przemocy

4 V

Do uzg.

31 V

do uzg.

CZERWIEC

1. Dzień Dziecka, Dzień Sportu

2. Dzień Ochrony Środowiska

4. Komers klas kl.VIII

5. Zakończenie roku szkolnego. Pożegnanie absolwentów.

1 VI

do  uzg.

do ugod.

26 VI