Kadra pedagogiczna

21 maj 2018

Nauczyciele Szkoły Podstawowej

w Psarach

 

MATEMATYKA

mgr Alicja Czyż

mgr Katarzyna Nawrot - wychowawca klasy IIIB

mgr Monika Wylon - wychowawca klasy IIIA

FIZYKA

mgr Jarosław Ścisło -wychowawca klasy VIII D

mgr Beata Witecka

CHEMIA

mgr Adrianna Langier - Kopecka -wychowawca klasy VIII C

GEOGRAFIA

mgr Agata Jagodzik

mgr Agnieszka Gawron

mgr Paweł Siuliński

BIOLOGIA

mgr Dorota Laskowska -wychowawca klasy IV

HISTORIA

mgr Agnieszka Gawron

mgr Krzysztof Kopka -wychowawca klasy VIII E

JĘZYK POLSKI

mgr Karina Bizan

mgr Joanna Kańtoch

mgr Wioletta Mokosa

mgr Maria Olszewska -wychowawca klasy III D

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Katarzyna Baca -wychowawca klasy V

mgr Grażyna Kruczek -wychowawca klasy VII

mgr Anna Matusik -wychowawca klasy VIII B

mgr Milena Starok

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Marzena Halemba -wychowawca klasy VIII A

mgr Edyta Kozieł

JĘZYK ROSYJSKI

mgr Grażyna Kruczek

ZAJĘCIA TECHNICZNE

mgr Aleksandra Błaszczyk

mgr Maria Budzińska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Adam Adamczyk

mgr Kinga Ćwintal

mgr Jacek Grzywnowicz

mgr Andrzej Olszewski -wychowawca klasy IIIC

INFORMATYKA

mgr Wojciech Leśniak

mgr Katarzyna Nawrot

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Michał Niedbała

PLASTYKA

mgr Magdalena Trzcionka

RELIGIA

Ks. Piotr Kocot

mgr Ewelina Kotuła

ks. Adam Stelmach

MUZYKA

mgr Anna Bogacka

ZAJĘCIA ZAWODOZNAWCZE

mgr Dorota Bielska

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE

mgr  Agnieszka Barańska-Białas - wychowawca klasy I

mgr Beata Skórka -wychowawca klasy II

PEDAGOG

mgr Małgorzata Piasecka

PSYCHOLOG

mgr Magdalena Kukuła

SOCJOTERAPIA

mgr Ireneusz Piętka

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr inż. Ilona Zarychta