Organizacja roku

11 wrzesień 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r.

Szkolne konkursy przedmiotowe

listopad

Zimowa przerwa świąteczna

23  grudnia 2021 r.- 1 stycznia 2022r.

Zakończenie I semsetru

17 stycznia 2022r.

Ferie zimowe

14-27 lutego 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14-19 kwietnia 2022r.

Egzamin ósmoklasisty

- część humanistyczna- język polski

- część matematyczna

- część z języka obcego nowożytnego (język angielski)

24 maja 2022r.

25 maja 2022r.

26 maja 2022r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: (propozycja)

10 listopada 2021r. Dzień Patrona

22 grudnia 2021r. szkolne spotkania wigilijne

1 czerwca 2022r. Dzień Dziecka, Dzień Sportu

Zakończenie zajęć dydaktyczno wychowawczych 24 czerwca 2021 r.
Egzaminy poprawkowe w ostatnim tygodniu wakacji