Dyrektor

21 maj 2018


Dyrektor szkoły:

                                mgr inż. Ewa Wawrzak

Wicedyrektor:

                            mgr Maria Olszewska