Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad rekrutacji uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.

Zasady i terminy rekrutacji

Zarządzenie Wójta Gminy Psary o terminach rekrutacji

 

Załączniki do wypełnienia przez rodziców/opiekunów dziecka:

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka

Oświadczenie Nr 1

Oświadczenie Nr 2