Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy IV, V lub VII Szkoły Podstawowej w Psarach na rok szkolny 2018/2019 do pobrania w linku poniżej:

 

Wniosek 1

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad rekrutacji uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.

Zasady i terminy rekrutacji

Zarządzenie Wójta Gminy Psary o terminach rekrutacji

 

Załączniki do wypełnienia przez rodziców/opiekunów dziecka:

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka

Oświadczenie Nr 1

Oświadczenie Nr 2

 

Trwa rekrutacja do projektu "Rozwińmy skrzydła". Informacji udziela dyrekcja szkoły oraz nauczyciele przedmiotu. Regulamin projektu dostępny TUTAJ!.

W imieniu Szkoły Podstawowej w Gródkowie informujemy o naborze do oddziałów przedszkolnych.

Terminy konsultacji w roku szkolnym 2017 / 2018

 

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Psarach

 

Na I zebraniu Rady Rodziców w dniu 25 września 2017r. zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców w składzie:

 

Przewodnicząca – Urszula Pilarska-Lupa

    z-ca przew.      -  Ewelina Gomułka

    skarbnik           - Marta Hanak

   sekretarz          - Monika Marek